Array.prototype.splice()

Bu çeviri eksik. Bu makaleyi İngilizceden tercüme etmemize yardım edin

splice() metodu; bir Dizi'nin içeriklerini, diziye ait öğeleri kaldırarak veya yeni öğeler ekleyerek ve/veya mevcut öğeleri silerek değiştirir.

Syntax

array.splice(başlangıç[, silinecekAdet[, item1[, item2[, ...]]]])

Parametreler

başlangıç
Dizi'yi değiştirmek için başlanılacak indeks (0 kökenli indeks). Dizi'nin uzunluğundan daha büyük ise, başlangıç indeksi Dizi'nin uzunluğuna ayarlanacak. Negatif ise, Dizi'nin sonundaki öğeler toplamından başlayacak (-1 kökenli indeks) ve eğer kesin değer Dizi'nin uzunluğundan büyük ise, başlangıç değeri 0 olacak.
silinecekAdet Optional
Eski Dizi'nden silinecek öğelerin sayısını belirten bir tamsayı.
silinecekAdet belirlenmemiş ise, veya değeri dizi.uzunluk - başlangıç 'tan büyük ise (daha sade bir tanımı,  başlangıç başlayarak, Dizi'nde kalmış öğelerin toplam sayısından fazla ise), start sayısından Dizi'nin sonuna kadar yer alan bütün öğeler silinecek.
silinecekAdet 0 veya negatif ise, hiçbir öğe silinmeyecek. Bu durumda, en az yeni bir öğe tanımlamalısın (aşağı bkz.).
item1, item2, ... Optional
Dizi'ne eklenecek olan öğeler, başlangıç indeksinden başlayarak. hiçbir öğe tanımlamaz isen, splice() sadece Dizi'den öğeleri kaldıracak.

Geri dönüş değeri

Silinen öğeleri barındıran bir Dizi. Sadece bir öğe silinmiş ise, tek öğeli bir Dizi geri dönülecek. Hiçbir öğe silinmemiş ise, boş bir Dizi dönecek.

Açıklama

Sileceğin öğe sayısından farklı bir sayıda öğe tanımlıyorsan, çağrının sonunda Dizi farklı bir uzunluğa sahip olacak.

Örnekler

2 indeksinden önce 0 öğe sil, ve "drum" öğesini ekle

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(2, 0, 'drum');

// myFish dizi öğeleri ["angel", "clown", "drum", "mandarin", "sturgeon"] 
// silinen [], hiçbir öğe silinmedi

3 indeksinden 1 öğe sil

var myFish = ['angel', 'clown', 'drum', 'mandarin', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(3, 1);

// silinen ["mandarin"]
// myFish Dizi'si ["angel", "clown", "drum", "sturgeon"] 

2 indeksinden 1 öğe sil, ve "trumpet" öğesini ekle

var myFish = ['angel', 'clown', 'drum', 'sturgeon'];
var silinen = myFish.splice(2, 1, 'trumpet');

// myFish is ["angel", "clown", "trumpet", "sturgeon"]
// silinen ["drum"]

0 indeksinden başlayarak 2 öğe sil, "parrot", "anemone" ve "blue" öğelerini ekle

var myFish = ['angel', 'clown', 'trumpet', 'sturgeon'];
var silinen = myFish.splice(0, 2, 'parrot', 'anemone', 'blue');

// myFish is ["parrot", "anemone", "blue", "trumpet", "sturgeon"] 
// silinen ["angel", "clown"]

2 indeksinden 2 öğe sil

var myFish = ['parrot', 'anemone', 'blue', 'trumpet', 'sturgeon'];
var silinen = myFish.splice(myFish.length - 3, 2);

// myFish is ["parrot", "anemone", "sturgeon"] 
// silinen ["blue", "trumpet"]

-2 indeksinden 1 öğe sil

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon'];
var silinen = myFish.splice(-2, 1);

// myFish ["angel", "clown", "sturgeon"] 
// silinen ["mandarin"]

2 indeksinden sonra bütün öğeleri sil (2 indeksi de dahil)

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon'];
var silinen = myFish.splice(2);

// myFish ["angel", "clown"] 
// silinen ["mandarin", "sturgeon"]

Özellikler

Özellik Durum Yorum
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.splice' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.splice' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.splice' in that specification.
Living Standard

Tarayıcı Uyumluluğu

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
spliceChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5
Notes
Full support 5.5
Notes
Notes From Internet Explorer 5.5 through 8, all elements of the array will not be deleted if deleteCount is omitted. This behavior was fixed in Internet Explorer 9.
Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support
See implementation notes.
See implementation notes.

Bkz.

  • push() / pop() — add/remove elements from the end of the array
  • unshift() / shift() — add/remove elements from the beginning of the array
  • concat() — returns a new array comprised of this array joined with other array(s) and/or value(s)