WebSocket.onopen

WebSocket.onopen özelliği bağlantının readyState özelliği  1 olduğunda çağırılan bir EventHandler (en-US)'dir. Bu bağlantının veri alışverişine hazır olduğunu belirtir. Event ile birlikte çağırılır.

Sözdizim

aWebSocket.onopen = function(event) {
  console.log("WebSocket ile bağlantı kuruldu.");
};

Değer

Bir EventListener (en-US).

Belirtimler

Belirtim Durum Yorum
HTML Living Standard
The definition of 'WebSocket: onopen' in that specification.
Living Standard İlk tanım

Tarayıcı desteği

BCD tables only load in the browser