WebSocket.onopen

WebSocket.onopen özelliği bağlantının readyState özelliği  1 olduğunda çağırılan bir EventHandler'dir. Bu bağlantının veri alışverişine hazır olduğunu belirtir. Event ile birlikte çağırılır.

Sözdizim

aWebSocket.onopen = function(event) {
  console.log("WebSocket ile bağlantı kuruldu.");
};

Değer

Belirtimler

Tarayıcı desteği

BCD tables only load in the browser