Math.random()

Podsumowanie

Zwraca pseudolosową, zmiennoprzecinkową liczbę z przedziału [0, 1) ( jedynka nie należy do przedziału). Podstawą generatora liczb losowych (ang. seed ) jest aktualny czas, tak samo jak w języku Java. Ponieważ random jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.random(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Notatka: Math.random() nie zapewnia kryptograficznie bezpiecznych liczb losowych. Nie używaj ich do niczego związanego z bezpieczeństwem (np. generowanie haseł). Zamiast tego użyj Web Crypto API, a dokładniej: metodę window.crypto.getRandomValues() (en-US).

Składnia

Math.random()

Parametry

Brak.

Wartość zwracana

Liczba pseudolosowa, zmiennoprzecinkowa zawarta w przedziale [0, 1) (od 0 (włącznie) do 1 (wykluczając 1)).

Przykłady

Zastosowanie Math.random()

Zwraca losową liczbę większą lub równą 0 i mniejszą od 1.

function getRandom() {
  return Math.random();
}

Uzyskanie losowej liczby między dwiema wartościami

Ten przykład zwraca losową liczbę znajdującą się pomiędzy określonymi wartościami. Zwrócona wartość jest większa lub równa min, i jest mniejsza niż max.

function getRandomInt(min, max) {
  min = Math.ceil(min);
  max = Math.floor(max);
  return Math.floor(Math.random() * (max - min)) + min;
}

Uzyskanie losowej liczby między dwiema wartościami z przedziału [min, max] (max włącznie)

function getRandomIntInclusive(min, max) {
  min = Math.ceil(min);
  max = Math.floor(max);
  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
}

Wsparcie przeglądarek

BCD tables only load in the browser