Math.min()

Podsumowanie

Zwraca najmniejszą z podanych liczb.

Składnia

Math.min([value1[, value2[, ...]]])

Parametry

value1, value2, ...
liczby.

Opis

Ponieważ min jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.min(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.min()

Poniższa funkcja porównuje zmienne x and y i zwraca mniejszą z nich:

var x = 10, y = -20;
var z = Math.min(x, y);

Zobacz także