Math.max()

Podsumowanie

Zwraca największą z podanych liczb.

Składnia

Math.max([value1[, value2[, ...]]])

Parametry

value1, value2, ...
liczby.

Opis

Ponieważ max jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.max(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.max()

Math.max(10, 20);   //  20
Math.max(-10, -20); // -10
Math.max(-10, 20);  //  20

Zobacz także