Math.cos()

Podsumowanie

Zwraca cosinus danej liczby.

Składnia

Math.cos(x)

Parametry

x 
liczba.

Opis

Metoda cos zwraca wartość liczbową pomiędzy -1 a 1, która reprezentuje cosinus kąta.

Ponieważ cos() jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.cos(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.cos()

Math.cos(0);      // 1
Math.cos(1);      // 0.5403023058681398

Math.cos(Math.PI);   // -1
Math.cos(2 * Math.PI); // 1

Zobacz także