Math.atan()

Podsumowanie

Zwraca arcus tangens (w radianach) danej liczby.

Math.atan(x)=arctan(x)= the unique y[-π2;π2]such thattan(y)=x\mathtt{\operatorname{Math.atan}(x)} = \arctan(x) = \text{ the unique } \; y \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \, \text{such that} \; \tan(y) = x

Składnia

Math.atan(x)

Parametry

x 
liczba.

Opis

Metoda atan zwraca wartość liczbową pomiędzy -π2-\frac{\pi}{2} i π2\frac{\pi}{2} radianów.

Ponieważ atan jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.atan(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.atan()

Math.atan(1);  // 0.7853981633974483
Math.atan(0);  // 0

Zobacz także