Array.prototype.values()

Metoda values() zwraca nowy obiekt Array Iterator , który zawiera wartości dla każdego indeksu w tablicy.

var a = ['w', 'y', 'k', 'o', 'p'];
var iterator = a.values();

console.log(iterator.next().value); // w
console.log(iterator.next().value); // y
console.log(iterator.next().value); // k
console.log(iterator.next().value); // o
console.log(iterator.next().value); // p

Składnia

arr.values()

Zwracana wartość

Nowy obiekt Array iterator.

Przykłady

Iteracja używająca pętli for...of

var arr = ['w', 'y', 'k', 'o', 'p'];
var iterator = arr.values();

for (let letter of iterator) {
  console.log(letter);
}

Specyfikacja

Kompatybilność przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też