Array.prototype.splice()

Podsumowanie

Zmienia zawartość tablicy, dodając nowe elementy podczas usuwania starych elementów.

Składnia

array.splice(start, deleteCount[, item1[, item2[, ...]]])

Parametry

start
Indeks od którego rozpoczynamy modyfikację tablicy.
deleteCount
Liczba całkowita określająca liczbę starych elementów tablicy do usunięcia. Jeżeli deleteCount wynosi 0, nic nie zostanie usunięte. W tym przypadku należy podać co najmniej jeden nowy element. W przypadku gdy parametr deleteCount nie został podany (druga forma składni podana powyżej, która jest rozszerzeniem SpiderMonkey), wszystkie elementy o indeksach wyższych lub równych index są usuwane.
itemN
Elementy dodawane do tablicy. Jeżeli nie określimy żadnych elementów, splice usunie tylko podaną liczbę elementów.

Opis

Jeżeli podamy różną liczbę wstawianych elementów od liczby usuwanych elementów, tablica będzie posiadała inną długość po wywołaniu metody splice.

Metoda splice zwraca tablicę zawierającą usunięte elementy. Jeżeli usunięty został tylko jeden element, zwracana jest tablica jednoelementowa.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie splice

Następujący skrypt ilustruje użycie splice:

myFish = ["anioł", "klaun", "mandarynka", "jesiotr"];
console.log("myFish: " + myFish);

removed = myFish.splice(2, 0, "bęben");
console.log("Po dodaniu 1: " + myFish);
console.log("Usunięty jest: " + removed);

removed = myFish.splice(3, 1)
console.log("Po usunięciu 1: " + myFish);
console.log("Usunięty jest: " + removed);

removed = myFish.splice(2, 1, "trąba")
console.log("Po zastąpieniu 1: " + myFish);
console.log("Usunięty jest: " + removed);

removed = myFish.splice(0, 2, "papuga", "zawilec", "niebieski")
console.log("Po zastąpieniu 2: " + myFish);
console.log("Usunięty jest: " + removed);

Ten skrypt wyświetli:

myFish: ["anioł", "klaun", "mandarynka", "jesiotr"]

Po dodaniu 1: ["anioł", "klaun", "bęben", "mandarynka", "jesiotr"]
Usunięty jest: undefined

Po usunięciu 1: ["anioł", "klaun", "bęben, "jesiotr"]
Usunięty jest: mandarynka

Po zastąpieniu 1: ["anioł", "klaun", "trąba", "jesiotr"]
Usunięty jest: bęben

Po zastąpieniu 2: ["papuga", "zawilec", "niebieski", "trąba", "jesiotr"]
Usunięty jest: ["anioł", "klaun"]