Array.prototype.join()

Podsumowanie

Łączy wszystkie elementy tablicy w jeden łańcuch znaków.

Składnia

str = arr.join([separator = ','])

Parametry

separator 
Określa łańcuch znaków użyty do oddzielenia każdego z elementów tablicy. W razie konieczności separator jest konwertowany do łańcucha znaków. Jeśli parametr zostanie pominięty, elementy tablicy będą rozdzielone za pomocą przecinka.

Opis

Metoda join zmienia w łańcuchy znaków wszystkie elementy tablicy i łączy je w jeden łańcuch znaków.

Przykłady

Przykład: Łączenie tablicy na trzy różne sposoby

Poniższy przykład tworzy trzyelementową tablicę a zawierającą trzy elementy, następnie trzykrotnie łączy ją: używając domyślnego separatora, przecinka i spacji oraz znaku plus.

var a = new Array("Wiatr","Deszcz","Ogień");
var myVar1 = a.join()      // przypisuje "Wiatr,Deszcz,Ogień" do myVar1
var myVar2 = a.join(", ")  // przypisuje "Wiatr, Deszcz, Ogień" do myVar2
var myVar3 = a.join(" + ") // przypisuje "Wiatr + Deszcz + Ogień" do myVar3

Zobacz także