Array.prototype.includes()

Metoda includes() ustala czy dana tablica posiada szukany element, zwracając true lub false.

Składnia

var boolean = array.includes(searchElement[, fromIndex])

Zwraca

Parametry

searchElement
Szukany element.
fromIndex
Opcjonalne. Jest to pozycja w tablicy, od której rozpoczyna się szukanie elementu searchElement. Ujemna wartość przeszukuje tablicę od końca tablicy. Domyślna wartość wynosi 0.

Przykłady

[1, 2, 3].includes(2);   // true
[1, 2, 3].includes(4);   // false
[1, 2, 3].includes(3, 3); // false
[1, 2, 3].includes(3, -1); // true
[1, 2, NaN].includes(NaN); // true

Polyfill

if (!Array.prototype.includes) {
 Array.prototype.includes = function(searchElement /*, fromIndex*/ ) {
  'use strict';
  var O = Object(this);
  var len = parseInt(O.length) || 0;
  if (len === 0) {
   return false;
  }
  var n = parseInt(arguments[1]) || 0;
  var k;
  if (n >= 0) {
   k = n;
  } else {
   k = len + n;
   if (k < 0) {k = 0;}
  }
  var currentElement;
  while (k < len) {
   currentElement = O[k];
   if (searchElement === currentElement ||
     (searchElement !== searchElement && currentElement !== currentElement)) { // NaN !== NaN
    return true;
   }
   k++;
  }
  return false;
 };
}

Specyfikacja

Kompatybilność przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz również