Array.prototype.entries()

Try it

Metoda entries() zwraca obiekt Iteratora który zawiera parę klucz/wartość dla każdej pozycji w tablicy.

Składnia

a.entries()

Zwracana wartość

Nowy iterator Tablicy.

Przykłady

Użycie w pętli for…of

var a = ['a', 'b', 'c'];
var iterator = a.entries();

for (let e of iterator) {
  console.log(e);
}
// [0, 'a']
// [1, 'b']
// [2, 'c']

Specyfikacja

Kompatybilność w przeglądarkach

BCD tables only load in the browser

Zobacz również