mozilla
Wyniki wyszukiwania

  q

  Podsumowanie

  Element <q> (Quote) wskazuje, że zamknięty nim tekst jest krótkim liniowych cytatem.

  Atrybuty

  cite
  Wartością tego atrybutu jest URL, który określa źródłowy dokument lub wiadomość dla cytowanej informacji. Ten atrybut jest przeznaczony do wskazywania informacji objaśniającej kontekst lub odwołanie dla cytatu.

  Przykład

   Everytime Kenny is killed, Stan will announce <q>Oh my God, you/they killed Kenny!</q>. 
  

  Powyższy HTML daje w efekcie:

  Image:HTML-q.png

  Notatki

  Ten element jest przeznaczony dla krótkich cytatów, które nie wymagają podziału na akapity, dla długich cytatów użyj elementu <blockquote>.

  Większość współczesnych przeglądarek, jak Mozilla Firefox, Opera i Safari, może dodać cudzysłowy wokół tekstu zamkniętego elementem <q>.

  Niektóre przeglądarki, jak Internet Explorer, mogą nie robić żadnej zmiany stylu dla cytatów, ale jest możliwe nadanie tego w regułach stylów.

  Zobacz także

  Element HTML
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
  (Zobacz także: Kategoria HTML)

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: teoli, Witia
  Ostatnia aktualizacja: teoli,