mozilla
Wyniki wyszukiwania

  kbd

   

  Podsumowanie

  Element <kbd>...</kbd> tworzy element liniowy wyświetlany domyślną dla przeglądarki czcionką o stałej szerokości (Lucida Console). Element jest przeznaczony do wskazywania użytkownikowi tekstu do wpisania, jednak jest powszechnie używany do ostylowania jakiegokolwiek tekstu czcionką o stałej szerokości.

  Przykład

    Wpisz w oknie dialogowym Uruchom <kbd>cmd</kbd><br /> Następnie kliknij przycisk OK.
    
  

  Rezultat

  Wpisz w oknie dialogowym Uruchom cmd
  Następnie kliknij przycisk OK.

  Notatki

  Reguła CSS może być definiowana dla selektora kbd, by nadpisać domyślną czcionkę przeglądarki. Ustawienia nadane przez użytkownika mogą wziąć pierwszeństwo przed określonymi w CSS.

   

  Zobacz także

  Element HTML
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
  (Zobacz także: Kategoria HTML)

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: Ptak82, Witia, teoli
  Ostatnia aktualizacja: teoli,