<html>: Dokument HTML / Element Nadrzędny

Element HTML <html> reprezentuje główny (nadrzędny) element dokumentu HTML, więc jest on również określany jako element nadrzędny. Wszystkie pozostałe elementy muszą być potomkami tego elementu.

Kategorie treści Brak.
Dozwolona zawartość Jeden element <head>, po którym następuje jeden element <body>.
Pominięcie znacznika Znacznik startowy może zostać pominięty, jeśli pierwszą rzeczą wewnątrz elementu <html> nie jest komentarz. Znacznik końcowy może zostać pominięty, jeżeli po elemencie <html> nie nastąpi od razu komentarz.
Dozwoleni rodzice Brak. To jest główny element dokumentu.
Dozwolone role ARIA Brak
Interfejs DOM HTMLHtmlElement (en-US)

Atrybuty

Ten element uwzględnia atrybuty globalne.

manifest This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Określa URI manifestu zasobów, wskazując zasoby, które powinny być buforowane lokalnie. Zobacz sekcję Korzystanie z pamięci podręcznej aplikacji w celu uzyskania szczegółowych informacji.
version This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Określa wersję Definicji Typu Dokumentu (en-US) HTML, która reguluje bieżący dokument. Ten atrybut nie jest potrzebny, ponieważ jest zbędny w stosunku do informacji o wersji w deklaracji typu dokumentu.
xmlns
Określa Przestrzeń Nazw XML dokumentu. Domyślną wartością jest "http://www.w3.org/1999/xhtml". Jest to wymagane w dokumentach przetwarzanych formatem XML oraz opcjonalnie w dokumentach text/html.

Przykład

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>...</head>
  <body>...</body>
</html>

Kwestie dostępności

Nadanie atrybutu lang z poprawnym znacznikiem języka identyfikacyjnego IETF w elemencie html pomoże w określeniu właściwego języka przez technologię odczytu ekranowego. Znacznik identyfikujący język powinien opisywać język używany przez większość treści strony. Bez niego, czytniki ekranu zazwyczaj domyślnie ustawiają język systemu operacyjnego, co może powodować błędne wymowy.

Dołączenie poprawnej deklaracji lang w elemencie html zapewnia również, że ważne metadane zawarte w sekcji <head> strony, takie jak <title>, są również poprawnie ogłaszane.

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
HTML Living Standard
The definition of '<html>' in that specification.
Living Standard
HTML5
The definition of '<html>' in that specification.
Recommendation

Dodano obsługę atrybutu manifest (wycofano później).

Przestarzały atrybut version

HTML 4.01 Specification
The definition of '<html>' in that specification.
Recommendation Nieaktualny atrybut version

Kompatybilność z przeglądarką

BCD tables only load in the browser

Zobacz także