Wystąpił błąd skryptu na tej stronie. Edytorzy witryny zostali o tym powiadomieni. W tym czasie można poniżej zobaczyć część jej treści.

 

Podsumowanie

Element <html>...</html> jest pierwszym elementem strony, opisującym strukturę dokumentu HTML lub XHTML.

Przykład

   <html>
       <head>...</head>
       <body>...</body>
   </html>

Notatka

Wszystkie znaczniki HTML oraz cała jej zawartość jest umieszczona w dokumencie, pomiędzy znacznikiem otwierającym (<html>) i zamykającym (</html>) kodu HTML.

{{ HTML:Element_Navigation }}

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Autorzy tej strony: teoli, Witia, PablO, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,