<head>: Element metadanych dokumentu (Nagłówek)

Element HTML <head> zawiera maszynowo odczytywane informacje (metadane) o dokumencie, takie jak tytuł, skrypty i arkusze stylów.

Uwaga: <head> posiada przede wszystkim informacje do przetwarzania maszynowego, a nie do odczytywania przez ludzi. Informacje widoczne dla człowieka, takie jak nagłówki najwyższego poziomu i wymienieni autorzy, znajdują się w elemencie <header>.

Kategorie treści Brak.
Dozwolona zawartość

Jeśli dokument jest dokumentem srcdoc<iframe>, lub jeśli informacja tytułowa jest dostępna z protokołu wyższego poziomu (np. temat w e-mailu HTML), zero lub więcej elementów zawartości metadanych.


W przeciwnym wypadku, jeden lub więcej elementów zawartości metadanych, gdzie dokładnie jeden jest elementem <title>.

Pominięcie znacznika Znacznik startowy może zostać pominięty, jeśli pierwszą rzeczą wewnątrz elementu <head> jest element.
Znacznik końcowy może zostać pominięty, jeśli pierwszą rzeczą następującą po elemencie <head> nie jest znak spacji lub komentarz.
Dozwoleni rodzice Element <html>, jako jego pierwsze dziecko.
Dozwolone role ARIA Brak
Interfejs DOM HTMLHeadElement

Atrybuty

Ten element uwzględnia atrybuty globalne.

profile
URI jednego lub więcej profili metadanych, oddzielone białym znakiem.

Przykład

<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Tytuł dokumentu</title>
  </head>
</html>

Uwagi

Nowoczesne, zgodne z HTML5 przeglądarki automatycznie tworzą element <head>, jeśli tagi są pomijane w znaczniku. Takie zachowanie nie może być zagwarantowane w starych przeglądarkach.

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
HTML Living Standard
The definition of '<head>' in that specification.
Living Standard Bez zmian w stosunku do najnowszej wersji
HTML5
The definition of '<head>' in that specification.
Recommendation Przestarzały profile
HTML 4.01 Specification
The definition of '<head>' in that specification.
Recommendation

Kompatybilność z przeglądarką

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
headChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
profile
DeprecatedNon-standard
Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.

Zobacz także