<head>: Element metadanych dokumentu (Nagłówek)

Element HTML <head> zawiera maszynowo odczytywane informacje (metadane) o dokumencie, takie jak tytuł, skrypty (en-US) i arkusze stylów (en-US).

Uwaga: <head> posiada przede wszystkim informacje do przetwarzania maszynowego, a nie do odczytywania przez ludzi. Informacje widoczne dla człowieka, takie jak nagłówki najwyższego poziomu i wymienieni autorzy, znajdują się w elemencie <header> (en-US).

Kategorie treści Brak.
Dozwolona zawartość

Jeśli dokument jest dokumentem srcdoc<iframe>, lub jeśli informacja tytułowa jest dostępna z protokołu wyższego poziomu (np. temat w e-mailu HTML), zero lub więcej elementów zawartości metadanych.


W przeciwnym wypadku, jeden lub więcej elementów zawartości metadanych, gdzie dokładnie jeden jest elementem <title>.

Pominięcie znacznika Znacznik startowy może zostać pominięty, jeśli pierwszą rzeczą wewnątrz elementu <head> jest element.
Znacznik końcowy może zostać pominięty, jeśli pierwszą rzeczą następującą po elemencie <head> nie jest znak spacji lub komentarz.
Dozwoleni rodzice Element <html>, jako jego pierwsze dziecko.
Dozwolone role ARIA Brak
Interfejs DOM HTMLHeadElement (en-US)

Atrybuty

Ten element uwzględnia atrybuty globalne.

profile This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
URI jednego lub więcej profili metadanych, oddzielone białym znakiem.

Przykład

<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Tytuł dokumentu</title>
  </head>
</html>

Uwagi

Nowoczesne, zgodne z HTML5 przeglądarki automatycznie tworzą element <head>, jeśli tagi są pomijane w znaczniku. Takie zachowanie nie może być zagwarantowane w starych przeglądarkach.

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
HTML Living Standard
The definition of '<head>' in that specification.
Living Standard Bez zmian w stosunku do najnowszej wersji
HTML5
The definition of '<head>' in that specification.
Recommendation Przestarzały profile
HTML 4.01 Specification
The definition of '<head>' in that specification.
Recommendation

Kompatybilność z przeglądarką

BCD tables only load in the browser

Zobacz także