<acronym>

Przestarzały
This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Podsumowanie

Element HTML Akronim (<acronym>) pozwala autorom wyraźnie wskazać ciąg znaków, które składają się na akronim lub skrót słowa. Element ten został usunięty w HTML5. Użyj elementu <abbr>.

Uwaga dotycząca użycia: Ten element został usunięty w HTML5 i nie powinien być już używany. Zamiast tego, programiści powinni używać elementu <abbr>.

Atrybuty

Ten element ma tylko globalne atrybuty, które są wspólne dla wszystkich elementów.

Interfejs DOM

Ten element implementuje interfejs HTMLElement.

Uwaga dotycząca implementacji: Do Gecko 1.9.2 włącznie, Firefox implementuje interfejs HTMLSpanElement dla tego elementu.

Przykład

<p><acronym title="World Wide Web">WWW</acronym> jest tylko częścią składową Internetu.</p>

Domyślna stylizacja

Chociaż celem tego znacznika jest jedynie wygoda dla autora, jego domyślna stylizacja różni się w zależności od przeglądarki:

  • Niektóre przeglądarki, takie jak Internet Explorer, nie stylizowały go inaczej niż elementu <span>.
  • Opera, Firefox, Chrome i inne dodają kropkowane podkreślenie zawartości elementu.
  • Kilka przeglądarek nie tylko dodaje kropkowane podkreślenie, ale także dodaje do nich wariant "small-caps"; aby uniknąć tej stylizacji, dodanie czegoś w rodzaju font-variant: none w CSS załatwia tę sprawę.

Dlatego zaleca się, aby autorzy stron internetowych nie polegali całkowicie na domyślnej stylizacji.

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
HTML 4.01 Specification
The definition of '<acronym>' in that specification.
Recommendation  

Kompatybilność z przeglądarką

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
acronym
DeprecatedNon-standard
Chrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.

Zobacz także