Wystąpił błąd skryptu na tej stronie. Edytorzy witryny zostali o tym powiadomieni. W tym czasie można poniżej zobaczyć część jej treści.


Podsumowanie

Element <acronym>...</acronym> (Acronym) pozwala autorom wyraźnie zaznaczyć sekwencję znaków, które tworzą akronim lub skrót wyrazu.

Przykład

Modyfikowałem mój <acronym title="eXtensible HyperText Markup Language">XHTML</acronym>
całą noc, żeby stał się zgodny ze standardem
<acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym>.

Rezultat

Modyfikowałem mój XHTML całą noc, żeby stał się zgodny ze standardem W3C. Należy znaleść jak w wiki się robi znacznik acronym i wstawić zamiast znacznika abbr

Notatki

Ten tag jest stworzony tylko jako pomoc dla autora. Jednakże, Opera i Mozilla dodają kropkowane podkreślenie skrótu podczas wyświetlania strony. W przeciwieństwie do elementu <abbr>, pełne znaczenie skrótu nie jest wyświetlane.

Zobacz także

Znacznik <abbr>

{{ HTML:Element_Navigation }}

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Autorzy tej strony: teoli, Witia, PablO, Ptak82, VooEak
Ostatnia aktualizacja: teoli,