mozilla
Wyniki wyszukiwania

  acronym


  Podsumowanie

  Element <acronym>...</acronym> (Acronym) pozwala autorom wyraźnie zaznaczyć sekwencję znaków, które tworzą akronim lub skrót wyrazu.

  Przykład

  Modyfikowałem mój <acronym title="eXtensible HyperText Markup Language">XHTML</acronym>
  całą noc, żeby stał się zgodny ze standardem
  <acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym>.
  

  Rezultat

  Modyfikowałem mój XHTML całą noc, żeby stał się zgodny ze standardem W3C. Należy znaleść jak w wiki się robi znacznik acronym i wstawić zamiast znacznika abbr

  Notatki

  Ten tag jest stworzony tylko jako pomoc dla autora. Jednakże, Opera i Mozilla dodają kropkowane podkreślenie skrótu podczas wyświetlania strony. W przeciwieństwie do elementu <abbr>, pełne znaczenie skrótu nie jest wyświetlane.

  Zobacz także

  Znacznik <abbr>

  Element HTML
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
  (Zobacz także: Kategoria HTML)

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: Ptak82, VooEak, PablO, Witia, teoli
  Ostatnia aktualizacja: teoli,