element.lang

Podsumowanie

Własność ta pozwala pobrać lub ustawić język bazowy wartości atrybutów i treści elementu.

Składnia i wartości

var languageUsed = elementNodeReference.lang;
elementNodeReference.lang = NewLanguage;
  • languageUsed to zmienna (ciąg znaków) do której przypisany zostanie aktualny język elementu.
  • NewLanguage to zmienna której wartość będzie użyta jako nowy język elementu.

Przykład

// poniższy fragment kodu porównuje język bazowy i odsyła
// do innych URL na podstawie odczytanego kodu języka
if (document.documentElement.lang == "en")
   {
    window.location.href = "Some_document.html.en";
   }
else if(document.documentElement.lang == "ru")
   {
    window.location.href = "Some_document.html.ru";
   };

Uwagi

Kod języka zwracany przez w/w właściwość zgodny jest z kodami zdefiniowanymi w dokumencie RFC 1766. Przykładowo: "en" dla języka angielskiego, "ja" dla japońskiego, "es" dla hiszpańskiego itd. Domyślna wartość atrybutu to unknown. Wartość tego atrybutu ustawiana jest zwykle dla podstawowego (najwyższego) elementu dokumentu.

Specyfikacja

W3C DOM Level 2 HTML: lang