element.dir

Podsumowanie

Atrybut dir ustawia lub pobiera kierunek pisania tekstu dla zawartości bieżącego elementu.

Składnia i wartości

var bieżącyKierunekPisania = elementNodeReference.dir;
elementNodeReference.dir = nowyKierunekPisania;

bieżącyKierunekPisania jest łańcuchem reprezentującym kierunek pisania tekstu bieżącego elementu. nowyKierunekPisania to zmienna łańcuchowa, której wartość reprezentuje kierunek pisania tekstu.

Możliwe wartości dir to ltr dla "od lewej do prawej" i rtl dla "od prawej do lewej".

Przykład

var parg = document.getElementById("para1");

parg.dir = "rtl";
// zmienia kierunek tekstu w paragrafie "para1"

Uwagi

Kierunek pisania tekstu elementu oznacza kierunek, w którym idzie tekst (do obsługi różnych języków). Języki arabski i hebrajski to typowe przykłady użycia kierunku rtl.

Obrazek może mieć atrybut dir ustawiony na rtl. W takim wypadku atrybuty title i alt będą sformatowane i wyświetlona jako rtl.

Jeśli tabela ma kierunek rtl, kolumny porządkowane są od prawej do lewej.

Specyfikacja