Array.prototype.push()

De push() methode voegt een of meerdere elementen toe aan het einde van een array en geeft de nieuwe lengte van de array terug.

Syntaxis

arr.push(element1, ..., elementN)

Parameters

elementN
De elementen om toe te voegen aan het einde van de array.

Geeft terug

De nieuwe length (en-US) eigenschap van het object waarop deze methode is aangeroepen.

Beschrijving

De push methode voegt waardes toe aan een array.

push is opzettelijk generiek. Deze methode kan gebruikt worden met call() of apply() op objecten welke op arrays lijken. De push methode rekent op een length eigenschap om te kunnen weten waar de nieuwe waardes toegevoegd moeten worden. Als de length eigenschap niet kan worden omgezet naar een getal, wordt de gebruikte index 0. Dit geldt ook wanneer length niet bestaat, in welk geval length gemaakt wordt, ook met waarde 0.

De enige native, array-achtige objecten zijn strings, hoewel zij niet geschikt zijn voor het gebruik van deze methode, omdat strings onveranderlijk zijn.

Voorbeelden

Elementen aan een array toevoegen

De volgende code maakt de sports array met twee elementen en voegt twee elementen er aan toe. De total variabele bevat de nieuwe lengte van de array.

var sports = ['soccer', 'baseball'];
var total = sports.push('football', 'swimming');

console.log(sports); // ['soccer', 'baseball', 'football', 'swimming']
console.log(total); // 4

Twee arrays samenvoegen

Dit voorbeeld gebruikt apply() om alle elementen van een tweede array te pushen.

var vegetables = ['parsnip', 'potato'];
var moreVegs = ['celery', 'beetroot'];

// De tweede array in de eerste voegen
// Gelijk aan vegetables.push('celery', 'beetroot');
Array.prototype.push.apply(vegetables, moreVegs);

console.log(vegetables); // ['parsnip', 'potato', 'celery', 'beetroot']

Een object gebruiken op een array-achtige manier

Zoals hierboven gezegd is push opzettelijk generiek, wat we in ons voordeel kunnen gebruiken. Array.prototype.push werkt ook op objecten, zoals dit voorbeeld laat zien. We maken geen array om een verzameling objecten op te slaan. We slaan de verzameling op in het object zelf en gebruiken call op Array.prototype.push om de methode te laten denken dat we te maken hebben met een array en het werkt. Dit is te danken aan de manier waarop JavaScript toestaat om de context van uitvoer te bepalen.

var obj = {
  length: 0,

  addElem: function addElem (elem) {
    // obj.length wordt automatisch verhoogd elke keer dat een element wordt toegevoegd.
    [].push.call(this, elem);
  }
};

// Lege objecten toevoegen om het idee te laten zien
obj.addElem({});
obj.addElem({});
console.log(obj.length);
// → 2

Hoewel obj geen array is zorgt de push methode er voor dat obj's length eigenschap wordt verhoogd, zoals ook zou gebeuren als dit gedaan zou worden op een echte array.

Specificaties

Specificatie Status Opmerking
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Eerste definitie. Geïmplementeerd in JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.push' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.push' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.push' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibiliteit

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 5.5 (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zie ook