Array.isArray()

De Array.isArray() bepaalt of de gegeven waarde een Array is. 

Syntax

Array.isArray(obj)

Parameters

obj
Het te onderzoeken object.

Beschrijving

Indien het object een Array is, dan is true het resultaat, anders wordt dit false

Bekijk het artikel “Determining with absolute accuracy whether or not a JavaScript object is an array” voor nadere details.

Voorbeelden

// alle van de volgende call resulteren in true
Array.isArray([]);
Array.isArray([1]);
Array.isArray(new Array());
// Weinig bekend: Array.prototype is zelf een array:
Array.isArray(Array.prototype);

// alle van de volgende calls resulteren in false
Array.isArray();
Array.isArray({});
Array.isArray(null);
Array.isArray(undefined);
Array.isArray(17);
Array.isArray('Array');
Array.isArray(true);
Array.isArray(false);
Array.isArray({ __proto__: Array.prototype });

Polyfill

De volgende code zal de methode Array.isArray() aanmaken indien deze niet van huis uit werd meegegeven:

if (!Array.isArray) {
  Array.isArray = function(arg) {
    return Object.prototype.toString.call(arg) === '[object Array]';
  };
}

Specificaties

Specificaties Status Commentaar
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.isArray' in that specification.
Standard Initiele definitie. Geimplementeerd in JavaScript 1.8.5.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.isArray' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.isArray' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibiliteit

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Eigenschap Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 5 4.0 (2.0) 9 10.5 5
Eigenschap Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) 4.0 (2.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Zie ook