Referència de tecnologies web

Draft

This page is not complete.


El Web oberta es construeix a partir d'una sèrie de tecnologies que requereixen un coneixement adequat per tal d'utilitzar-los. A continuació trobareu els enllaços al nostre material de referència per a cada un d'ells.

Tecnologies Web

És recomanable que ja t'iniciïs a la web, però, no és absolutament necessari.

HTMLestructuració de la Web
El llenguatge de marcat d'hipertext s'utilitza per definir i descriure el contingut semàntic (markup) d'una pàgina web en un format ben estructurat.
HTML proporciona un mitjà per crear documents estructurats, formats per blocs anomenats elements HTML que estan delineats per les etiquetes, escrites usant parèntesis angulars: alguns introdueixen continguts a la pàgina directament, altres proporcionen informació sobre el text del document i poden incloure altres etiquetes com sub-elements . Òbviament, els navegadors no les mostrens, ja que s'utilitzen per interpretar el contingut de la pàgina.

Introducció a HTML | Aprendre HTML | HTML5 | Guia del desenvolupador | Element de referència | referència
CSS — estil del Web
Les fulles d'estil en cascada s'utilitzen per descriure l'aparença del contingut Web.

Introducció a CSS  | Primers passos amb CSS | Aprendre CSS | CSS3 | Guia del desenvolupador | Preguntes comunes de CSS | referència