Math.random()

La funció Math.random() retorna un nombre decimal de punt flotant pseudo-aleatori que roman dins el rang [0, 1), és a dir, des de 0 (inclòs) fins a 1 (exclòs), que després pot ser escalat al rang dessitjat. La implementació selecciona la llavor inicial per a l'algoritme generador de nombres aleatoris; aquesta llavor no pot ser resetejada o escollida per l'usuari.

Nota: Math.random() no proporciona nombres aleatoris criptogràficament segurs. No l'utilitzeu per a cap tasca relacionada amb la seguretat. Per a aquest ús utilitzeu la API Web Crypto, i més concretament el mètode window.crypto.getRandomValues() (en-US).

Sintaxi

Math.random()

Exemples

Utilitzar Math.random()

Cal destacar que com que els nombres a JavaScript són nombres de punt flotant IEEE 754 amb comportament d'arrodoniment al parell més proper, els rangs proclamats per les funcions de sota (a excepció de Math.random()) no són exactes. Si s'escullen límits extremadament grans (253 o majors), és possible en casos extremadament rars, obtindre el límit superior que normalment és exclòs.

// Retorna un nombre aleatori entre 0 (inclòs) i 1 (exclòs)
function getRandom() {
  return Math.random();
}
// Retorna un nombre aleatori entre min (inclòs) i max (exclòs)
function getRandomArbitrary(min, max) {
  return Math.random() * (max - min) + min;
}
// Retorna un nombre sencer aleatori entre min (inclòs) i max (exclòs)
// Utilitzar Math.round() proporciona una distribució no uniforme!
function getRandomInt(min, max) {
  return Math.floor(Math.random() * (max - min)) + min;
}
// Returns a random integer between min (included) and max (included)
// Using Math.round() will give you a non-uniform distribution!
function getRandomIntInclusive(min, max) {
  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. JavaScript 1.0 (Només UNIX) / JavaScript 1.1 (Totes les plataformes).
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.random' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.random' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)