Array.prototype.shift()

Метод shift() видаляє перший елемент з масиву і повертає цей елемент. Цей метод змінює довжину масиву.

var a = [1, 2, 3];
a.shift();

console.log(a); // [2, 3]

Синтаксис

arr.shift()

Повернене значення

Видалений елемент.

Опис

Метод shift видаляє елемент із нульовим індексом і  зсуває значення з послідовними індексами назад, потім повертає видалене значення. Якщо length властивість рівна 0, undefined повертається.

shift є загальним навмисно; Цей метод може бути викликаний чи застосований до схожих із масивами об'єктів. Об'єкти, які не містять length властивості, що відображає кінець послідовного ряду, базовані на нулі числові властивості можуть себе вести беззмістовним чином.

Приклади

Видалення елементу з масиву

Поданий нижче код відображає myFish масив до і після видалення його першого елементу. Також він відображає видалений елемент.

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'surgeon'];

console.log('myFish before: ' + myFish);
// "myFish before: angel,clown,mandarin,surgeon"

var shifted = myFish.shift();

console.log('myFish after: ' + myFish);
// "myFish after: clown,mandarin,surgeon"

console.log('Removed this element: ' + shifted);
// "Removed this element: angel"

Специфікації

Браузерна сумісність

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Браузер Chrome Firefox (Gecko) Edge Internet Explorer Opera Safari
Базова підтримка 1.0 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) 5.5 (Yes) (Yes)
Браузер Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Базова підтримка (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Дивись також