This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

Метод flat() створює новий масив який містить всі елементи вкладених масивів до вказаної глибини.

Синтакс

var newArray = arr.flat(depth);

Параметри

depth Optional
Глибина, що вказує до якого рівня вкладеності масивів має відбуватись об'єднання. За замовчуванням 1.

Вихідне значення

A new array with the sub-array elements concatted into it.

Приклади

Вирівнювання вкладених масивів

var arr1 = [1, 2, [3, 4]];
arr1.flat(); 
// [1, 2, 3, 4]

var arr2 = [1, 2, [3, 4, [5, 6]]];
arr2.flat();
// [1, 2, 3, 4, [5, 6]]

var arr3 = [1, 2, [3, 4, [5, 6]]];
arr3.flat(2);
// [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Вирівнювання і прогалини в масиві

Метод flat видаляє пусті місця в масиві:

var arr4 = [1, 2, , 4, 5];
arr4.flat();
// [1, 2, 4, 5]
 

Альтернатива

reduce і concat

var arr1 = [1, 2, [3, 4]];
arr1.flat();

//вирівняти один рівень масиву
arr1.reduce((acc, val) => acc.concat(val), []);
// [1, 2, 3, 4]

//щоб здійснити глибоке вирівнювання використовуйте рекурсію з reduce і concat

var arr1 = [1,2,3,[1,2,3,4, [2,3,4]]];

function flattenDeep(arr1) {
  return arr1.reduce((acc, val) => Array.isArray(val) ? acc.concat(flattenDeep(val)) : acc.concat(val), []);
}
flattenDeep(arr1);

// [1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4]

//вирівнювання без рекурсії використовуючи stack
function flatten(input) {
 const stack = [...input];
 const res = [];
 while (stack.length) {
  // викидаємо значення зі стеку
  const next = stack.pop();
  if (Array.isArray(next)) {
   // додаємо елементи масиву, не змінюючи вхідного масиву
   stack.push(...next);
  } else {
   res.push(next);
  }
 }
  //перевертаємо масив, щоб порядок сортування відповідав вхідному
 return res.reverse();
}
flatten(arr1);

// [1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4]

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
Array.prototype.flat proposal Кандидат (3)  

Сумісність з браузерами

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support69 No62 No56 No
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support6969 No6256 No No

Дивіться також

Мітки документа й учасники

Зробили внесок у цю сторінку: vitaliy-patsay
Востаннє оновлена: vitaliy-patsay,