Array.prototype.flat()

Метод flat() створює новий масив який містить всі елементи вкладених масивів до вказаної глибини.

Синтакс

var newArray = arr.flat([depth]);

Параметри

depth Optional
Глибина, що вказує до якого рівня вкладеності масивів має відбуватись вирівнювання. За замовчуванням 1.

Вихідне значення

Новий масив, що містить елементи вкладених масивів.

Приклади

Вирівнювання вкладених масивів

var arr1 = [1, 2, [3, 4]];
arr1.flat(); 
// [1, 2, 3, 4]

var arr2 = [1, 2, [3, 4, [5, 6]]];
arr2.flat();
// [1, 2, 3, 4, [5, 6]]

var arr3 = [1, 2, [3, 4, [5, 6]]];
arr3.flat(2);
// [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Вирівнювання і прогалини в масиві

Метод flat видаляє порожні елементи масивів:

var arr4 = [1, 2, , 4, 5];
arr4.flat();
// [1, 2, 4, 5]

Альтернатива

reduce і concat

var arr1 = [1, 2, [3, 4]];
arr1.flat();

//вирівняти один рівень масиву
arr1.reduce((acc, val) => acc.concat(val), []); // [1, 2, 3, 4]

//або
const flatSingle = arr => [].concat(...arr);
//щоб здійснити глибоке вирівнювання, використовуйте рекурсію з reduce і concat
var arr1 = [1,2,3,[1,2,3,4, [2,3,4]]];

function flattenDeep(arr1) {
  return arr1.reduce((acc, val) => Array.isArray(val) ? acc.concat(flattenDeep(val)) : acc.concat(val), []);
}
flattenDeep(arr1); // [1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4]
//глибоке вирівнювання без рекурсії, використовуючи stack
var arr1 = [1,2,3,[1,2,3,4, [2,3,4]]];
function flatten(input) {
 const stack = [...input];
 const res = [];
 while (stack.length) {
  // викидаємо значення зі стеку
  const next = stack.pop();
  if (Array.isArray(next)) {
   // додаємо елементи масиву, не змінюючи вхідного масиву
   stack.push(...next);
  } else {
   res.push(next);
  }
 }
 //перевертаємо масив, щоб порядок сортування відповідав вхідному
 return res.reverse();
}
flatten(arr1); // [1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4]
//глибоке вирівнювання з рекурсією
function flatten(array) {
 var flattend = [];
 (function flat(array) {
  array.forEach(function(el) {
   if (Array.isArray(el)) flat(el);
   else flattend.push(el);
  });
 })(array);
 return flattend;
}

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
Array.prototype.flat proposal Finished (4)

Сумісність з браузерами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
flatChrome Full support 69Edge Full support 79Firefox Full support 62IE No support NoOpera Full support 56Safari Full support 12WebView Android Full support 69Chrome Android Full support 69Firefox Android Full support 62Opera Android Full support 48Safari iOS Full support 12Samsung Internet Android Full support 10.0nodejs Full support 11.0.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Дивіться також