Window.opener

Window arabiriminin opener özelliği, open() kullanarak bu pencereyi açmış olan diğer pencereye bir referans döndürür.

Başka bir deyişle, eğer A penceresi B penceresini açmışsa, B.opener geriye A döndürür.

Sözdizimi

openerWindow = window.opener;

Değeri

Şimdiki pencereyi açmak için  open() metodunu çağırmış olan pencereye referans veren bir Window , ya da bu pencere başka bir pencere tarafından bağlantılı olarak açılmadı veya yaratılmadıysa null 'dır.

Bazı tarayıcılarda, kaynak olan <a> öğesindeki bir rel="noopener" özniteliği, window.opener referansının ayarlanmasını engeller, bu durumda bu özellik null döndürür.

Örnek

if (window.opener != indexWin) {
  referToTop(window.opener);
}

Kullanım notları

Bir pencere başka bir pencereden açıldığında (Window.open metodu veya target özniteliği belirtilmiş olan bir bağlantı kullanılarak), window.opener ile bu ilk pencereye işaret eden bir referans tutar. Eğer şimdiki pencereyi açan bir pencere yoksa, bu metot null döndürür.

Tarayıcı uyumluluğu

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
openerChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 9Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0

Legend

Full support  
Full support