copy-of

Element <xsl:copy-of> tworzy głęboką kopię (włączając węzły potomka) cokolwiek atrybut select określi do dokumentu wyjściowego.

Składnia

<xsl:copy-of select=WYRAZENIE /> 

Wymagane atrybuty

select
Używa wyrażenia XPath, które określa co ma zostać skopiowane.

Opcjonalne atrybuty

Brak.

Typ

Instrukcja, pojawia się wewnątrz szablonu.

Definicja

XSLT, sekcja 11.3.

Gecko

Obsługuje.