comment

Element <xsl:comment> zapisuje komentarz do dokumentu wyjściowego. Może zawierać tylko tekst.

Składnia

<xsl:comment>
	SZABLON
</xsl:comment> 

Wymagane atrybuty

Brak.

Opcjonalne atrybuty

Brak.

Typ

Instrukcja, pojawia się wewnątrz szablonu.

Definicja

XSLT, sekcja 7.4.

Gecko

Obsługuje.