Math.tan()

Podsumowanie

Zwraca tangens danej liczby.

Składnia

Math.tan(x)

Parametry

x 
liczba.

Opis

Metoda tan zwraca wartość numeryczną reprezentującą tangens kąta.

Ponieważ tan() jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.tan(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.tan()

Poniższa funkcja zwraca tangens zmiennej x:

function getTan(x) {
   return Math.tan(x)
}

Zobacz także