Math.pow()

Podsumowanie

Zwraca liczbę podstawa podniesioną do potęgi o wykładniku wykładnik, tj. podstawawykładnik.

Składnia

Math.pow(podstawa, wykładnik)

Parametry

podstawa 
liczba podnoszona do potęgi.
wykładnik 
wykładnik potęgi, do której podnoszona jest liczba podstawa.

Opis

Ponieważ pow jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.pow(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.pow()

Math.pow(7, 2); // 49

Zobacz także