Math.log()

Podsumowanie

Zwraca logarytm naturalny (o podstawie e) z danej liczby.

x>0,Math.log(x)=ln(x)=the uniqueysuch thatey=x\forall x > 0, \mathtt{\operatorname{Math.log}(x)} = \ln(x) = \text{the unique} \; y \; \text{such that} \; e^y = x

Składnia

Math.log(x)

Parametry

x 
liczba.

Opis

Jeśli wartość liczby x jest ujemna, zwracaną wartością jest zawsze NaN.

Ponieważ log() jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.log(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.log()

 

Math.log(-1); // NaN, out of range
Math.log(0);  // -Infinity
Math.log(1);  // 0
Math.log(10); // 2.302585092994046

Zobacz także