Math.asin()

Podsumowanie

Zwraca arcus sinus (w radianach) danej liczby.

x[-1;1],Math.asin(x)=arcsin(x)= the unique y[-π2;π2]such thatsin(y)=x\forall x \in [{-1};1],\;\mathtt{\operatorname{Math.asin}(x)} = \arcsin(x) = \text{ the unique } \; y \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \, \text{such that} \; \sin(y) = x

Składnia

Math.asin(x)

Parametry

x 
liczba.

Opis

Metoda Math.asin() zwraca wartość liczbową pomiędzy -π2-\frac{\pi}{2} i π2\frac{\pi}{2} radianów dla x z przedziału [-1, 1]. Jeśli x jest poza tym zakresem, zwracany jest NaN.

Ponieważ asin jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.asin(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.asin()

Poniższa funkcja zwraca arcus sinus zmiennej x:

Math.asin(-2);  // NaN
Math.asin(-1);  // -1.5707963267948966 (-pi/2)
Math.asin(0);   // 0
Math.asin(0.5); // 0.5235987755982989
Math.asin(1);   // 1.570796326794897 (pi/2)
Math.asin(2);   // NaN

Jeśli do funkcji getAsin przekazana zostanie wartość 1, funkcja ta zwróci 1.570796326794897 (pi/2); jeśli przekazana zostanie wartość 2, funkcja zwróci NaN, ponieważ 2 jest poza dziedziną funkcji arcus sinus.

Zobacz także