Math.abs()

Podsumowanie

Zwraca wartość bezwzględną danej liczby.

Math.abs(x)=|x|={xifx>00ifx=0-xifx<0{\mathtt{\operatorname{Math.abs}(x)}} = {|x|} = \begin{cases} x & \text{if} \quad x \geq 0 \\ -x & \text{if} \quad x < 0 \end{cases}

Składnia

Math.abs(x)

Parametry

x 
liczba.

Opis

Ponieważ abs jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.abs(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.abs()

Poniższa funkcja zwraca wartość bezwzględną zmiennej x:

Math.abs('-1'); // 1
Math.abs(-2); // 2
Math.abs(null); // 0
Math.abs('string'); // NaN
Math.abs(); // NaN

Zobacz także