Math.LOG2E

Podsumowanie

Logarytm o podstawie 2 z E, w przybliżeniu 1.442.

Math.LOG2E=log2(e)1.442\mathtt{\mi{Math.LOG2E}} = \log_2(e) \approx 1.442

Property attributes of Math.LOG2E
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Opis

Ponieważ LOG2E jest statyczną własnością obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.LOG2E, a nie jak do własności instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.LOG2E

Poniższa funkcja zwraca logarytm o podstawie 2 z E:

function getLog2e() {
   return Math.LOG2E;
}

getLog2e(); // 1.4426950408889634

Zobacz także