Math.LN10

Podsumowanie

Logarytm naturalny liczby 10, w przybliżeniu 2.302.

Math.LN10=ln(10)2.302\mathtt{\mi{Math.LN10}} = \ln(10) \approx 2.302

Property attributes of Math.LN10
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Opis

Ponieważ LN10 jest statyczną własnością obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.LN10, a nie jak do własności instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.LN10

Poniższa funkcja zwraca logarytm naturalny liczby 10:

function getNatLog10() {
   return Math.LN10;
}

getNatLog10(); // 2.302585092994046

Zobacz także