Array.prototype.push()

Podsumowanie

Dodaje jeden lub więcej elementów na koniec tablicy i zwraca jej nową długość. Metoda ta zmienia długość tablicy.

Składnia

arr.push(element1, ..., elementN)

Parametry

element N  
Elementy dodawane na końcu tablicy.

Opis

Zachowanie metody push jest analogiczne do funkcji push w języku Perl 4. Uwaga: jej zachowanie różni się w języku Perl 5.

Przykłady

Przykład: Dodawanie elementów do tablicy

Następujący kod tworzy tablicę myFish zawierającą dwa elementy, następnie dodaje do niej dwa kolejne. Po wykonaniu kodu, pushed zawiera wartość 4 (w JavaScript 1.2 po wykonaniu kodu zmienna pushed zawiera wartość "lew").

myFish = ["anioł", "klaun"];
pushed = myFish.push("bęben", "lew");

Zobacz także