tt

Podsumowanie

Element HTML <tt>...</tt> tworzy element liniowy wyświetlany domyślną dla przeglądarki czcionką o stałej szerokości (Lucida Console). Ten element jest przeznaczony do stylizacji tekstu jakby był pokazywany na wyświetlaczu o stałej szerokości znaków, takim jak dalekopis. Prawdopodobnie do wyświetlania stałej szerokości znaków bardziej powszechne jest używanie elementu <code>.

Przykład

   <p>Wpisz poniższy tekst w linii poleceń telnet: <kbd>set localecho</kbd><br />
   Klient telnet powinien wyświetlić: <tt>Local Echo is on</tt></p>

Rezultat

Wpisz poniższy tekst w linii poleceń telnet: set localecho
Klient telnet powinien wyświetlić: <tt>Local Echo is on</tt>

Notatki

Reguły CSS mogą być definiowane dla selektora tt, aby nadpisać domyślną czcionkę przeglądarki. Ustawienia nadane przez użytkownika mogą wziąć pierwszeństwo przed określonymi w CSS.

Chociaż element nie był wycofany w specyfikacji HTML 4.01, zaleca się rezygnację z jego używania na rzecz arkuszy stylów.

Zobacz także

{{ HTML:Element_Navigation() }}