mozilla
Wyniki wyszukiwania

  tt

  Podsumowanie

  Element HTML <tt>...</tt> tworzy element liniowy wyświetlany domyślną dla przeglądarki czcionką o stałej szerokości (Lucida Console). Ten element jest przeznaczony do stylizacji tekstu jakby był pokazywany na wyświetlaczu o stałej szerokości znaków, takim jak dalekopis. Prawdopodobnie do wyświetlania stałej szerokości znaków bardziej powszechne jest używanie elementu <code>.

  Przykład

    <p>Wpisz poniższy tekst w linii poleceń telnet: <kbd>set localecho</kbd><br />
    Klient telnet powinien wyświetlić: <tt>Local Echo is on</tt></p>  
  

  Rezultat

  Wpisz poniższy tekst w linii poleceń telnet: <kbd>set localecho</kbd>
  Klient telnet powinien wyświetlić: <tt>Local Echo is on</tt>

  Notatki

  Reguły CSS mogą być definiowane dla selektora tt, aby nadpisać domyślną czcionkę przeglądarki. Ustawienia nadane przez użytkownika mogą wziąć pierwszeństwo przed określonymi w CSS.

  Chociaż element nie był wycofany w specyfikacji HTML 4.01, zaleca się rezygnację z jego używania na rzecz arkuszy stylów.

  Zobacz także

  Element HTML
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
  (Zobacz także: Kategoria HTML)

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: teoli, Witia
  Ostatnia aktualizacja: teoli,