dd


Podsumowanie

Element opis definicji (<dd>) wskazuje wyjaśnienie definicji terminu znajdującego się wewnątrz listy definicji (<dl>). Ten element może występować tylko jako dziecko listy definicji i powinien być poprzedzony przez element termin definicji (<dt>).

Atrybuty

nowrap Non-Standard
Jeśli wartość tego atrybutu jest ustawiona na yes, tekst definicji nie będzie się zawijał. Domyślną wartością jest no.

Przykład

  <dl>
     <dt>wiki</dt>
        <dd>Strona lub podobne źródło, które pozwala na dodawanie i edycję zawartości kolektywnie.</dd>
  </dl>

Rezultat

wiki</dt>
Strona lub podobne źródło, które pozwala na dodawanie i edycję zawartości kolektywnie.</dd>

Notatka

W HTML znacznik zamykający </dd> nie jest obowiązkowy. Wymagany jest natomiast w XHTML.

Zobacz także

Znacznik <dl>, Znacznik <dt>

{{ HTML:Element_Navigation() }}