mozilla
Wyniki wyszukiwania

  blockquote

  Podsumowanie

  Cytat blokowy oznacza, że dany tekst jest większym cytatem. Zazwyczaj pokazywane jest to jako wcięty tekst (zobacz w notatkach jak to zmienić). Źródło cytatu może być zaznaczone za pomocą elementu <cite>.

  Atrybuty

  cite
  Wartością tego atrybutu jest URL, który określa źródłowy dokument lub wiadomość dla cytowanej informacji. Ten atrybut jest przeznaczony do wskazywania informacji wyjaśniającej kontekst lub powiązanie cytatu.

  Przykład

  <blockquote cite="http://developer.mozilla.org">
   <p>To jest cytat z Mozilla Developer Center.</p>
  </blockquote>

  Powyższy HTML da następujący efekt:

  To jest cytat z Mozilla Developer Center.

  Notatki

  By zmienić wcięcie dla <blockquote>, użyj własności CSS margin.

  Dla krótkich cytatów użyj elementu <q>.

  Zobacz także

  Element HTML
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
  (Zobacz także: Kategoria HTML)

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: PablO, ethertank, Witia, VooEak, teoli, Ptak82
  Ostatnia aktualizacja: teoli,