b

Samenvatting

Het HTML B-element (<b>) representeert een stuk tekst dat qua stijl verschilt van gewone tekst, maar zonder dat het enig belang of relevantie toevoegt. Het is gebruikelijk dat het element wordt toegepast om sleutelwoorden in een samenvatting of productnamen in een recensie vetgedrukt weer te geven. Het element voor datzelfde ook gebruikt voor andere tekst die normaal vetgedrukt wordt weergegeven. Een laatste voorbeeld is het gebruik om de eerste zin van een artikel vetgedrukt te laten zien.

Opmerkingen bij het gebruik:

  • Verwar het <b> element niet met de elementen <strong> (en-US), <em> (en-US) of <mark> (en-US). Het <strong> element geeft tekst weer met een bepaald belang; <em> legt enige nadruk op de tekst en <mark> geeft tekst aan met een zekere relevantie. Het <b> element geeft geen betekenis mee; gebruik het daarom alleen als de andere elementen niet passen.
  • Gebruik het <b> element niet om koppen aan te geven; voor dit doel kunt u de elementen <h1> (en-US) tot en met <h6> (en-US) gebruiken.
  • Houd er rekening mee dat <b> tags niet per sé vetgedrukt weergegeven hoeven te worden, omdat de stijl kan worden aangepast met stijlbladen.
  • Het is een goed idee om <b> tags een class attribuut mee te geven, zodat de stijl van verschillende <b>-tags in een document kan worden aangepast met stijlbladen zonder de HTML-code te wijzigen. Bijvoorbeeld <b class="artikelEersteAlinea"> voor de eerste alinea (Engels: paragraph) van een artikel.
  • Oorspronkelijk was het <b> element bedoeld om tekst vetgedrukt te maken. Omdat opmaaktags sinds HTML 4 afgekeurd ("deprecated") zijn, is de betekenis van het <b>-element echter veranderd.

Gebruikscontext

Inhoudscategorieën Flow content, phrasing content
Toegestane inhoud Phrasing content
Weg te laten tags Geen, zowel de begin- als eindtag zijn verplicht
Toegestane ouderelementen Elk element dat phrasing content toestaat
Normatief document HTML5, section 4.6.16 (HTML4.01, section 15.2.1)

Attributen

Zoals alle andere HTML-elementen heeft dit element de globale attributen.

DOM Interface

Dit element implementeert de HTMLElement interface.

Opmerking betreffende implementatie: Tot en met Gecko 1.9.2 implementeert Firefox de HTMLSpanElement interface voor dit element.

Voorbeeld

<p>
  Dit artikel beschrijft verschillende <b>tekst-niveau</b> elementen. Het verklaart hun gebruik in een <b>HTML-document</b>.
</p>
Sleutelwoorden zijn weergegeven met de standaardopmaak van het &lt;b> element, normaal gesproken is dat vetgedrukt.

Resultaat

Dit artikel beschrijft verschillende tekst-niveau elementen. Het verklaart hun gebruik in een HTML-document.

Sleutelwoorden zijn weergegeven met de standaardopmaak van het <b> element, normaal gesproken is dat vetgedrukt.

Zie ook