Статичний метод String.fromCharCode() повертає рядок, створений з послідовності кодових одиниць Unicode переданих цілими числами.

Синтаксис

String.fromCharCode(num1[, ...[, numN]])

Параметри

num1, ..., numN
Послідовність цілих чисел, кожне з яких подає окрему кодову одиницю Unicode.

Вертає

Рядок із символів, що відповідають переданій послідовності значень (кодових одиниць) Unicode.

Опис

Цей метод вертає власне рядок, що належить до простого типу даних, а не об'єкт класу String.

Позаяк fromCharCode() є статичним методом класу String, він зазвичай використовується як String.fromCharCode(), а не як метод створеного об'єкта класу.

Приклади

Використання fromCharCode()

Наведений вираз повертає рядок "Віко":

// вертає "Віко"
String.fromCharCode(0x412, 0x456, 0x43A, 0x43E);

Обробка значень понад 0xFFFF

Попри свою назву, метод фактично приймає не коди символів, а саме кодові одиниці. Тобто символи, коди яких перевищують значення 0xFFFF (діапазон UCS-2), доведеться передавати двома кодовими одиницями:

Наприклад, символ з кодом U+1F341 «MAPLE LEAF» доведеться подавати як послідовність кодових одиниць 0xD83C та 0xDF41:

// виводить символ U+1F341 «MAPLE LEAF»
console.log(String.fromCharCode(0xD83C, 0xDF41));

Більшість символів Unicode можна передати значеннями одного 16-розрядного числа (як передбачалося на початку стандартизації JavaScript), тож fromCharCode() можна застосовувати для створення рядків із найпоширенішими символами (UCS-2 є підмножиною UTF-8, що містить найбільш вживані символи), проте для потреб передачі всіх можливих символів (кодуються 21 двійковим розрядом) лише методу fromCharCode() недостатньо. Позаяк символи з кодами вищими за 0xFFFF подаються так званими «сурогатними парами» (двома окремими кодовими одиницями), можна використати String.fromCodePoint() (є частиною стандарту ES2015), що належним чином перетворить вищі коди символів на такі пари:

// виводить true
console.log(String.fromCharCode(0xD83C, 0xDF41) === String.fromCodePoint(0x1F341));

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Первинне визначення. Реалізовано у JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'StringfromCharCode' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.fromCharCode' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'String.fromCharCode' in that specification.
Draft  

Підтримка веб-переглядачами

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes Yes1 Yes Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes

Див. також

Мітки документа й учасники

Зробили внесок у цю сторінку: asmforce
Востаннє оновлена: asmforce,