String.prototype.endsWith()

Метод endsWith() визначає, чи завершується рядок символами вказаного рядка, повертаючи, відповідно, true чи false.

Синтаксис

str.endsWith(searchString[, length])

Параметри

searchString
Символи, які шукатимуться в кінці рядка str.
length Optional
Якщо наданий, використовується як довжина str. За замовчуванням дорівнює str.length.

Значення, що повертається

true, якщо надані символи знайдені в кінці рядка; інакше, false.

Опис

Цей метод дозволяє визначити, чи завершується рядок іншим рядком. Цей метод чутливий до регістру.

Приклади

Використання endsWith()

let str = 'Питання в тому: бути чи не бути.'

console.log(str.endsWith('бути.'))  // true
console.log(str.endsWith('Питання'))      // false
console.log(str.endsWith('Питання', 7))  // true

Поліфіл

Цей метод був доданий до специфікації ECMAScript 6 та може поки не бути доступним в усіх реалізаціях JavaScript. Однак, ви можете створити поліфіл String.prototype.endsWith() за допомогою наступного коду:

if (!String.prototype.endsWith) {
	String.prototype.endsWith = function(search, this_len) {
		if (this_len === undefined || this_len > this.length) {
			this_len = this.length;
		}
		return this.substring(this_len - search.length, this_len) === search;
	};
}

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.endsWith' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
endsWithChrome Full support 41Edge Full support 12Firefox Full support 17IE No support NoOpera Full support 28Safari Full support 9WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 36Firefox Android Full support 17Opera Android Full support 24Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 4.0.0
Full support 4.0.0
Full support 0.12
Disabled
Disabled From version 0.12: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Див. також