String.prototype.endsWith()

Метод endsWith() визначає, чи завершується рядок символами вказаного рядка, повертаючи, відповідно, true чи false.

Синтаксис

str.endsWith(searchString[, length])

Параметри

searchString
Символи, які шукатимуться в кінці рядка str.
length Optional
Якщо наданий, використовується як довжина str. За замовчуванням дорівнює str.length.

Значення, що повертається

true, якщо надані символи знайдені в кінці рядка; інакше, false.

Опис

Цей метод дозволяє визначити, чи завершується рядок іншим рядком. Цей метод чутливий до регістру.

Приклади

Використання endsWith()

let str = 'Питання в тому: бути чи не бути.'

console.log(str.endsWith('бути.'))  // true
console.log(str.endsWith('Питання'))      // false
console.log(str.endsWith('Питання', 7))  // true

Поліфіл

Цей метод був доданий до специфікації ECMAScript 6 та може поки не бути доступним в усіх реалізаціях JavaScript. Однак, ви можете створити поліфіл String.prototype.endsWith() за допомогою наступного коду:

if (!String.prototype.endsWith) {
	String.prototype.endsWith = function(search, this_len) {
		if (this_len === undefined || this_len > this.length) {
			this_len = this.length;
		}
		return this.substring(this_len - search.length, this_len) === search;
	};
}

Специфікації

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також