Object.entries()

Метод Object.entries() повертає масив пар ключ-значення особистих, перелічуваних, рядкових властивостей наданого об'єкта, у тому самому порядку, у якому їх надає цикл for...in (різниця лише в тому, що цикл for-in також перебирає властивості з ланцюга прототипів). Порядок масиву, поверненого Object.entries(), не залежить від того, як був визначений об'єкт. Якщо вам потрібне певне впорядкування, то масив слід відсортувати наступним чином: Object.entries(obj).sort((a, b) => b[0].localeCompare(a[0]));.

Синтаксис

Object.entries(obj)

Параметри

obj
Об'єкт, чиї пари ключ-значення особистих перелічуваних рядкових властивостей потрібно повернути.

Значення, що повертається

Масив пар [key, value] з особистих, перелічуваних, рядкових властивостей даного об'єкта.

Опис

Object.entries() повертає масив, чиїми елементами є масиви, що відповідають парам  [key, value] перелічуваних рядкових властивостей, знайдених безпосередньо на об'єкті. Порядок властивостей є таким самим, як і при переборі властивостей об'єкта вручну за допомогою циклу.

Приклади

const obj = { foo: 'bar', baz: 42 };
console.log(Object.entries(obj)); // [ ['foo', 'bar'], ['baz', 42] ]

// подібний до масиву об'єкт
const obj = { 0: 'а', 1: 'б', 2: 'в' };
console.log(Object.entries(obj)); // [ ['0', 'а'], ['1', 'б'], ['2', 'в'] ]

// подібний до масиву об'єкт з випадковим порядком ключів
const anObj = { 100: 'а', 2: 'б', 7: 'в' };
console.log(Object.entries(anObj)); // [ ['2', 'б'], ['7', 'в'], ['100', 'а'] ]

// getFoo є неперелічуваною властивістю
const myObj = Object.create({}, { getFoo: { value() { return this.foo; } } });
myObj.foo = 'bar';
console.log(Object.entries(myObj)); // [ ['foo', 'bar'] ]

// аргумент, що не є об'єктом, буде приведений до об'єкта
console.log(Object.entries('foo')); // [ ['0', 'f'], ['1', 'o'], ['2', 'o'] ]

// повертає порожній масив для усіх простих типів, оскільки примітиви не мають особистих властивостей
console.log(Object.entries(100)); // [ ]

// елегантно перебирає пари ключ-значення
const obj = { a: 5, b: 7, c: 9 };
for (const [key, value] of Object.entries(obj)) {
 console.log(`${key} ${value}`); // "a 5", "b 7", "c 9"
}

// або, використовуючи додаткові функції масивів
Object.entries(obj).forEach(([key, value]) => {
 console.log(`${key} ${value}`); // "a 5", "b 7", "c 9"
});

Перетворення Object на Map

Конструктор new Map() приймає ітерабельний об'єкт, отриманий через entries. За допомогою Object.entries, ви легко можете перетворити Object на Map:

const obj = { foo: 'bar', baz: 42 };
const map = new Map(Object.entries(obj));
console.log(map); // Map { foo: "bar", baz: 42 }

Перебір об'єкта

Використовуючи деструктуризацію масивів, ви можете легко перебирати об'єкти.

const obj = { foo: 'bar', baz: 42 };
Object.entries(obj).forEach(([key, value]) => console.log(`${key}: ${value}`)); // "foo: bar", "baz: 42"

Поліфіл

Щоб додати підтримку методу Object.entries у старих середовищах, що не підтримують його початково, ви можете використати демонстраційну реалізацію Object.entries у tc39/proposal-object-values-entries (якщо вам не потрібна підтримка IE), поліфіл у репозиторіях es-shims/Object.entries, або можете просто скористатись простим, готовим до розгортання поліфілом, наведеним нижче.

if (!Object.entries) {
 Object.entries = function( obj ){
  var ownProps = Object.keys( obj ),
    i = ownProps.length,
    resArray = new Array(i); // попередньо виділити пам'ять під масив
  while (i--)
   resArray[i] = [ownProps[i], obj[ownProps[i]]];

  return resArray;
 };
}

Для наведеного вище поліфілу, якщо вам потрібна підтримка IE < 9, тоді вам також знадобиться поліфіл Object.keys (як той, що наведений у статті Object.keys)

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Object.entries' in that specification.
Living Standard Початкове визначення.
ECMAScript 2017 (ECMA-262)
The definition of 'Object.entries' in that specification.
Standard

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також