Math.sinh()

Функція Math.sinh() повертає гіперболічний синус числа. За допомогоюсталої e це можна обчислити так:

Math.sinh(x)=ex-e-x2\mathtt{\operatorname{Math.sinh(x)}} = \frac{e^x - e^{-x}}{2}

Синтаксис

Math.sinh(x)

Аргументи

x
Число.

Результат

Гіперболічний синус даного числа.

Опис

У зв'язку з тим, що sinh() - це статичний метод Math, слід завжди викликати його як Math.sinh(), аніж як метод створеного вами об'єкту Math (оскільки Math не являється конструктором).

Приклади

Застосування Math.sinh()

Math.sinh(0); // 0
Math.sinh(1); // 1.1752011936438014

Поліфіл

Такий же результат можна отримати за допомогою фукнції Math.exp():

Math.sinh = Math.sinh || function(x) {
  return (Math.exp(x) - Math.exp(-x)) / 2;
}

або ж викликаючи Math.exp() лише один раз:

Math.sinh = Math.sinh || function(x) {
  var y = Math.exp(x);
  return (y - 1 / y) / 2;
}

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math.sinh' in that specification.

Сумісність із браузерами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
sinhChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 25Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Дивіться також