Math.min()

Статична функція Math.min() повертає найменше з чисел, поданих на вхід, або ж NaN, якщо жоден із аргументів не є числом та не може бути перетворений у нього.

Синтаксис

Math.min([value1[, value2[, ...]]])

Аргументі

value1, value2, ...
Нуль, чи більше чисел, з-поміж яких буде вибрано найменше значення.

Результат

Найменше з поданих чисел. Якщо хоча б один із аргументів не можна перетворити на число, результатом буде NaN. Якщо функція викликана без аргументів, вона поверне Infinity.

Опис

У зв'язку з тим, що min() - це статичний метод Math, слід завжди викликати його як Math.min(), аніж як метод створеного вами об'єкту Math (оскільки Math не являється конструктором).

Якщо не дано жодного аргументу, результатом буде Infinity.

Якщо хоча б один із аргументів не може бути приведеним до числа, результатом буде NaN.

Приклади

Застосування Math.min()

Знайти мінімальне значення з-поміж x та y, і присвоїти його z:

var x = 10, y = -20;
var z = Math.min(x, y);

Вибірка значень із Math.min()

Math.min() часто використовується для того, щоб вибрати значення, що менше або дорівнює якійсь межі. Зокрема, це

var x = f(foo);

if (x > boundary) {
  x = boundary;
}

можна переписати ось так:

var x = Math.min(f(foo), boundary);

Math.max() може використовуватись подібним чином для вибірки значень із протилежного боку.

Специфікації

Підтримка у браузерах

BCD tables only load in the browser

Дивіться також