Math.min()

Статична функція Math.min() повертає найменше з чисел, поданих на вхід, або ж NaN, якщо жоден із аргументів не є числом та не може бути перетворений у нього.

Синтаксис

Math.min([value1[, value2[, ...]]])

Аргументі

value1, value2, ...
Нуль, чи більше чисел, з-поміж яких буде вибрано найменше значення.

Результат

Найменше з поданих чисел. Якщо хоча б один із аргументів не можна перетворити на число, результатом буде NaN. Якщо функція викликана без аргументів, вона поверне Infinity.

Опис

У зв'язку з тим, що min() - це статичний метод Math, слід завжди викликати його як Math.min(), аніж як метод створеного вами об'єкту Math (оскільки Math не являється конструктором).

Якщо не дано жодного аргументу, результатом буде Infinity.

Якщо хоча б один із аргументів не може бути приведеним до числа, результатом буде NaN.

Приклади

Застосування Math.min()

Знайти мінімальне значення з-поміж x та y, і присвоїти його z:

var x = 10, y = -20;
var z = Math.min(x, y);

Вибірка значень із Math.min()

Math.min() часто використовується для того, щоб вибрати значення, що менше або дорівнює якійсь межі. Зокрема, це

var x = f(foo);

if (x > boundary) {
  x = boundary;
}

можна переписати ось так:

var x = Math.min(f(foo), boundary);

Math.max() може використовуватись подібним чином для вибірки значень із протилежного боку.

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math.min' in that specification.

Підтримка у браузерах

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
minChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Дивіться також