Math.ceil()

Функція Math.ceil() повертає найменше ціле число, що є більшим або дорівнює даному числу.

 

 

Синтаксис

Math.ceil(x)

Параметри

x
Число.

Результат

Найменше ціле число, що є більшим або дорівнює даному числу.

Опис

Оскільки ceil()є статичним методом Math, він завжди використовується як Math.ceil(), а не метод створеного Вами об'єкту Math (Math не є конструктором).

Приклади

Використання Math.ceil()

Наступні приклади демонструють використання Math.ceil().

Math.ceil(.95);  // 1
Math.ceil(4);   // 4
Math.ceil(7.004); // 8
Math.ceil(-0.95); // -0
Math.ceil(-4);   // -4
Math.ceil(-7.004); // -7

Робота з десятковими числами

// Замикання
(function() {
 /**
  * Десяткове вирівнювання числа.
  *
  * @param {String} type Тип вирівнювання.
  * @param {Number} value Число.
  * @param {Integer} exp  Показник степеня (десятковий логарифм від основи округлення).
  * @returns {Number} Вирівняне значення.
  */
 function decimalAdjust(type, value, exp) {
  // Якщо показник степеня невизначений, або 0...
  if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0) {
   return Math[type](value);
  }
  value = +value;
  exp = +exp;
  // Якщо значення не є числом, або ж показник степеня не цілий...
  if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0)) {
   return NaN;
  }
  // Зсув
  value = value.toString().split('e');
  value = Math[type](+(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] - exp) : -exp)));
  // Зворотній зсув
  value = value.toString().split('e');
  return +(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] + exp) : exp));
 }

 // Десяткове округлення
 if (!Math.round10) {
  Math.round10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('round', value, exp);
  };
 }
 // Десяткове округлення до нижнього
 if (!Math.floor10) {
  Math.floor10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('floor', value, exp);
  };
 }
 // Десяткове округлення до верхнього
 if (!Math.ceil10) {
  Math.ceil10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('ceil', value, exp);
  };
 }
})();

// Округлення
Math.round10(55.55, -1);  // 55.6
Math.round10(55.549, -1); // 55.5
Math.round10(55, 1);    // 60
Math.round10(54.9, 1);   // 50
Math.round10(-55.55, -1); // -55.5
Math.round10(-55.551, -1); // -55.6
Math.round10(-55, 1);   // -50
Math.round10(-55.1, 1);  // -60
// Округлення до нижнього
Math.floor10(55.59, -1);  // 55.5
Math.floor10(59, 1);    // 50
Math.floor10(-55.51, -1); // -55.6
Math.floor10(-51, 1);   // -60
// Округлення до верхнього
Math.ceil10(55.51, -1);  // 55.6
Math.ceil10(51, 1);    // 60
Math.ceil10(-55.59, -1);  // -55.5
Math.ceil10(-59, 1);    // -50

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Первинне визначення. Реалізовано у  JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.ceil' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.ceil' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math.ceil' in that specification.
Living Standard  

Підтримка у браузерах

BCD tables only load in the browser

Дивіться також