Math.atan2()

Функція Math.atan2() повертає арктангенс частки поданих чисел.

Синтаксис

Math.atan2(y, x)

Аргументи

y
Перше число.
x
Друге число.

Результат

Арктангенс частки даних аргументів

Опис

Метод Math.atan2() повертає числове значення з-поміж -π та π, що являє собою кут Тета нахилу вектора (x, y). Тобто це кут між додатнім напрямком осі OX і вектором (x, y), виміряний проти годинникової стрілки. Як і інші методи Mathatan2() повертає значення кута у радіанах.

Зауважте порядок розміщення аргументів функції: першою йде координата y, а другою — x.

 

A simple diagram showing the angle returned by atan2(y, x)

На відміну від Math.atan(), що працює із часткою координат x та yMath.atan2() приймає їх на вхід окремо.

Оскільки atan2() - це статичний метод об'єкту Math, він завжди використовується як Math.atan2(), а не як метод створеного об'єкту Math  (Math не є конструктором).

Приклади

Застосування Math.atan2()

Math.atan2(90, 15); // 1.4056476493802699
Math.atan2(15, 90); // 0.16514867741462683

Math.atan2(±0, -0);        // ±PI.
Math.atan2(±0, +0);        // ±0.
Math.atan2(±0, -x);        // ±PI for x > 0.
Math.atan2(±0, x);        // ±0 for x > 0.
Math.atan2(-y, ±0);        // -PI/2 for y > 0.
Math.atan2(y, ±0);        // PI/2 for y > 0.
Math.atan2(±y, -Infinity);    // ±PI for finite y > 0.
Math.atan2(±y, +Infinity);    // ±0 for finite y > 0.
Math.atan2(±Infinity, x);     // ±PI/2 for finite x.
Math.atan2(±Infinity, -Infinity); // ±3*PI/4.
Math.atan2(±Infinity, +Infinity); // ±PI/4.

Специфікації

Специфікація Статус документу Примітка
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Первинне визначення. Реалізовано у JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.atan2' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.atan2' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math.atan2' in that specification.
Living Standard  

Підтримка у браузерах

BCD tables only load in the browser

Дивіться також