Math.atan()

Функція Math.atan() повертає арктангенс (у радіанах) від числа, що являється:

Math.atan(x)=arctan(x)= такий унікальний y[-π2;π2], для якого tan(y)=x\mathtt{\operatorname{Math.atan}(x)} = \arctan(x) = \text{ the unique } \; y \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \, \text{such that} \; \tan(y) = x

Синтаксис

Math.atan(x)

Аргументи

x
Число.

Результат

Арктангенс (у радіанах) від поданого числа.

Опис

Метод Math.atan() повертає числове значення з-поміж -π2-\frac{\pi}{2} та π2\frac{\pi}{2} радіан.

Оскільки atan() статичний метод об'єкту Math, він завжди використовується як Math.atan(), а не як метод створеного об'єкту Math  (Math не є конструктором).

Приклади

Застосування Math.atan()

Math.atan(1);   // 0.7853981633974483
Math.atan(0);   // 0
Math.atan(-0);  // -0

Math.atan(Infinity);   //  1.5707963267948966
Math.atan(-Infinity);  // -1.5707963267948966

// The angle that the line [(0,0);(x,y)] forms with the x-axis in a Cartesian coordinate system
Math.atan(y / x);

Зверніть увагу - можливо вам захочеться уникнути використання ±Infinity із стилістичних міркуваня. У цьому випадку Math.atan2() із 0 в якості другого аргументу може бути ліпшим варіантом.

Специфікації

Специфікація Статус документу Примітка
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Первинне визначення. Реалізовано у JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.atan' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.atan' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math.atan' in that specification.
Living Standard  

Підтримка у браузерах

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
atanChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Дивіться також