Math.atan()

Функція Math.atan() повертає арктангенс (у радіанах) від числа, що являється:

Math.atan(x)=arctan(x)= такий унікальний y[-π2;π2], для якого tan(y)=x\mathtt{\operatorname{Math.atan}(x)} = \arctan(x) = \text{ the unique } \; y \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \, \text{such that} \; \tan(y) = x

Синтаксис

Math.atan(x)

Аргументи

x
Число.

Результат

Арктангенс (у радіанах) від поданого числа.

Опис

Метод Math.atan() повертає числове значення з-поміж -π2-\frac{\pi}{2} та π2\frac{\pi}{2} радіан.

Оскільки atan() статичний метод об'єкту Math, він завжди використовується як Math.atan(), а не як метод створеного об'єкту Math  (Math не є конструктором).

Приклади

Застосування Math.atan()

Math.atan(1);   // 0.7853981633974483
Math.atan(0);   // 0
Math.atan(-0);  // -0

Math.atan(Infinity);   //  1.5707963267948966
Math.atan(-Infinity);  // -1.5707963267948966

// The angle that the line [(0,0);(x,y)] forms with the x-axis in a Cartesian coordinate system
Math.atan(y / x);

Зверніть увагу - можливо вам захочеться уникнути використання ±Infinity із стилістичних міркуваня. У цьому випадку Math.atan2() із 0 в якості другого аргументу може бути ліпшим варіантом.

Специфікації

Специфікація Статус документу Примітка
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Первинне визначення. Реалізовано у JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.atan' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.atan' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math.atan' in that specification.
Living Standard  

Підтримка у браузерах

BCD tables only load in the browser

Дивіться також