NetworkInformation

Experimental

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

Інтерфейс NetworkInformation надає інформацію про з’єднання, яке пристрій використовує для зв’язку з мережею, та забезпечує засоби для сповіщень, якщо тип підключення змінюється. Інтерфейс NetworkInformation не може бути створено як екземпляр. Натомість доступ до нього здійснюється через властивість з'єднання інтерфейсу Navigator (en-US).

Note: This feature is available in Web Workers.

Властивості

Цей інтерфейс також успадковує властивості свого батьківського елементу, EventTarget (en-US).

NetworkInformation.downlink (en-US) Read only
Повертає приблизне значення ефективної пропускної здатності в мегабітах в секунду. Значення округлено до найближчого кратного до 25 кілобіт на секунду.
NetworkInformation.downlinkMax (en-US) Read only
Повертає максимальну швидкість, в мегабітах в секунду (Mbps), для поточного з'єднання.
NetworkInformation.effectiveType (en-US) Read only
Повертає діючий тип з'єднання в значенні 'slow-2g', '2g', '3g', або '4g'.
NetworkInformation.rtt (en-US) Read only
Повертає оцінку часу зворотного зв'язку (RTT) поточного з'єднання, округлену до найближчого кратного до 25 мілісекунд.
NetworkInformation.saveData (en-US) Read only
Повертає true, якщо користувач встановив параметр зменшеного використання даних.
NetworkInformation.type (en-US) Read only
Повертає тип підключення, яке використовує пристрій для зв’язку з мережею. Існуючі значення:
  • bluetooth
  • cellular
  • ethernet
  • none
  • wifi
  • wimax
  • other
  • unknown

Обробники подій

NetworkInformation.onchange (en-US)
Подія, яка запускається, коли змінюється інформація про з’єднання, і change (en-US) запускається на цьому об’єкті.

Методи

Цей інтерфейс також успадковує властивості свого батьківського елементу, EventTarget (en-US).

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
Network Information API
The definition of 'NetworkInformation' in that specification.
Draft Initial definition

Сумісність

BCD tables only load in the browser

Дивіться також