NetworkInformation

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

Інтерфейс NetworkInformation надає інформацію про з’єднання, яке пристрій використовує для зв’язку з мережею, та забезпечує засоби для сповіщень, якщо тип підключення змінюється. Інтерфейс NetworkInformation не може бути створено як екземпляр. Натомість доступ до нього здійснюється через властивість з'єднання інтерфейсу Navigator.

Note: This feature is available in Web Workers.

Властивості

Цей інтерфейс також успадковує властивості свого батьківського елементу, EventTarget.

NetworkInformation.downlink Read only
Повертає приблизне значення ефективної пропускної здатності в мегабітах в секунду. Значення округлено до найближчого кратного до 25 кілобіт на секунду.
NetworkInformation.downlinkMax Read only
Повертає максимальну швидкість, в мегабітах в секунду (Mbps), для поточного з'єднання.
NetworkInformation.effectiveType Read only
Повертає діючий тип з'єднання в значенні 'slow-2g', '2g', '3g', або '4g'.
NetworkInformation.rtt Read only
Повертає оцінку часу зворотного зв'язку (RTT) поточного з'єднання, округлену до найближчого кратного до 25 мілісекунд.
NetworkInformation.saveData Read only
Повертає true, якщо користувач встановив параметр зменшеного використання даних.
NetworkInformation.type Read only
Повертає тип підключення, яке використовує пристрій для зв’язку з мережею. Існуючі значення:
  • bluetooth
  • cellular
  • ethernet
  • none
  • wifi
  • wimax
  • other
  • unknown

Обробники подій

NetworkInformation.onchange
Подія, яка запускається, коли змінюється інформація про з’єднання, і change запускається на цьому об’єкті.

Методи

Цей інтерфейс також успадковує властивості свого батьківського елементу, EventTarget.

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
Network Information API
The definition of 'NetworkInformation' in that specification.
Draft Initial definition

Сумісність

BCD tables only load in the browser

Дивіться також