FileSystem

Non-standard

This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Dosya ve Dizin API arabirimi FileSystem bir dosya sistemini temsil etmek için kullanılır. Bu nesneler herhangi bir dosya sistemi girişinde yer alan  filesystem (en-US) özelliğinden edinilebilir. Bazı tarayıcılar dosya sistemlerini oluşturma ve yönetmek için ek API'lar sunarlar, Chrome'un requestFileSystem() metodu gibi.

Bu standart olmayan bir API, çünkü özellikleri henüz gelecek standartlar içerisinde yer almıyor, tüm tarayıcıların bunu desteklemediğini ve bu API'nin sadece bir bölümünün kullanılabilir olacağını unutmamak gerekir. Detaylar için Browser compatibility bölümüne bakınız.

Temel Kavramlar

Bir FileSystem nesnesine erişmenin iki yolu vardır:

  1. Web uygulamanız için oluşturulan korumalı bir dosya sistemini temsil eden dosyayı doğrudan window.requestFileSystem() öğesini çağırarak isteyebilirsiniz..  Eğer bu çağrı başarılı olursa, callback handler çalıştırılır. Bu da dosya sistemi tanımlayıcısı olan FileSystem nesnesini parametre olarak alır.
  2. Bir dosya sistemi giriş nesnesinden, filesystem (en-US) özelliği sayesinde erişim sağlayabilirsiniz.

Özellikler

FileSystem.name (en-US) Read only
Dosya sisteminin adını temsil eden bir USVString (en-US). Bu isim tüm açık dosya sistemlerinde benzersizdir.
FileSystem.root (en-US) Read only
Dosya sisteminin kök dizinini temsil eden bir FileSystemDirectoryEntry (en-US) nesnesi. Bu nesneyi kullanarak dosya sisteminde yer alan tüm nesne ve dizinlere erişebilirsiniz.

Tanımlama

Tanım Durum Açıklama
File and Directory Entries API Draft Draft of proposed API

Bu API W3C ya da WHATWG üzerinde resmi bir tanımlamaya sahip değil.

Tarayıcı Uyumluluğu

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Özellik Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Microsoft Edge Opera Safari (WebKit)
Basic support 13webkit (en-US) 50 (50) No support (Yes)[1] No support No support
Özellik Android Android için Chrome Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support No support 0.16webkit (en-US) 50.0 (50) No support No support No support

[1] Microsoft Edge bu arabirimi sadece WebKitFileSystem adı altında kullanır ve yalnızca sürükle-bırak senaryolarında DataTransferItem.webkitGetAsEntry() (en-US) metodunu kullanır. Dosya ve klasör seçici panellerde kullanılabilir değildir (tıpkı <input> (en-US) elementini HTMLInputElement.webkitdirectory (en-US) özelliğiyle kullandığınız zaman gibi).

Ayrıca bkz.